Europees Herroepingsformulier

Herroepings Formulier

Europees recht verplicht ons dit herroepingsformulier beschikbaar te stellen. Je kunt dit formulier dan ook gebruiken om aan te geven dat je binnen de zichttermijn van 30 kalenderdagen van je aankoop bij plaatjesshop.nl af te zien.

Het is echter zowel voor jezelf als voor ons gemakkelijker onze te volgen. Op deze manier staan al je gegevens namelijk direct digitaal onder jouw eigen account zodat je er op elk gewenst moment bij kunt. Ook kun je op deze manier zelf gemakkelijk de status van je retouraanvraag inzien.

Formulier voor herroeping:
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u binnen de zichttermijn de overeenkomst wilt
ontbinden)

Aan:
Oosterheem ICT/ Plaatjesshop.nl
Lekstroom 50
2721 BH Zoetermeer


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de
volgende goederen/de levering van de volgende dienst herroep/herroepen(*)

Besteld op(*) / Ontvangen op(*)

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum: